Sex

De unge kan blive fristet af de materielle goder og den luksus der følger med salg af seksuelle ydelser eller sugardating (LivaRehab).

Sugardating og gråzoneprostitution

"Sugardating er et aldersmæssigt og asymmetrisk (oftest seksuelt) forhold, hvor en ældre person finder sammen med en yngre partner, og hvor det økonomiske aspekt er det bærende i forholdet. Oftest ser mindst den ene part det som en køber/sælger-situation." (RedenUng)

Sugardating er blevet et kendt fænomen i Danmark. Det er oftest unge mennesker, både drenge og piger, der indgår i sugardating relationer, hvor de tilbyder dates, "girlfriend experience" eller seksuelle ydelser i bytte for gaver, rejser, middage eller penge. Det er ofte en længerevarende relation mellem sugarbabes eller boytoys og en eller flere sugardaddys eller sugarmamas. 

Sugardating er et ulige forhold, hvor (oftest) manden er væsentligt ældre end den unge, hvorfor det kan sætte den unge i en udsat situation. Oftest forelægger der ikke en klar aftale om udvekslingen mellem parterne. Dette kan medføre at det er svært for den unge at sætte tydelige grænser i relationen. Det kan være et forhold der er baseret på antagelser og forventninger, der ikke er udtrykt eksplicit.

"Gråzoneprostitution blandt børn og unge sker i en udveksling hvor seksuelle ydelser bliver givet for modtagelsen af penge, gaver, euforiserende stoffer, husly, mad, voksenkontakt, omsorg, beskyttelse, udforskning af seksualitet og bekræftelse." (LivaRehab, Weiskopf 2015)

Gråzoneprostitution behøver dermed ikke at blive opfattet som prostitution af de involverede parter for at blive inkluderet i denne definition.

Det estimeres at mellem 1 og 2 % af alle unge i Danmark har prøvet at sælge seksuelle ydelser (RedenUng).

Konsekvenser

Sugardating og gråzoneprostitution kan have alvorlige skadesvirkninger og konsekvenser.

Afhængighed

Både sugardating og gråzoneprostitution kan medføre afhængighed. Det kan være på grund af flere ting, blandt andet kan gaverne eller pengene skabe afhængighed, men det kan også være det sus det giver at møde en fremmed mand. Endvidere kan de unge blive afhængige af anerkendelsen. Afhængigheden kan betyde at den unge kommer til at overskride sine egne grænser eller får sine grænser overskredet, hvilket kan have store konsekvenser og på den måde hænge sammen med seksuelle overgreb. Børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb, kan opleve alvorlige psykologiske og sociale skadevirkninger, der ofte følger børnene i deres voksenliv (Socialstyrelsen).

Selvskade

Seksuel adfærd kan have et selvskadende sigte. I den forbindelse kan sugardating også anvendes, idet det er relativt nemt og tilgængeligt. Det betyder også at udsatte unge i højere grad bliver involveret i sugardating og gråzoneprostitution. Det er unge der er sårbare og har det svært som kan bruge seksualitet som et middel til at opnå trøst:

"Det kan jo også godt være, man bare savner nogen at være i nærheden af, og så er der en fyr, der gerne vil have sex med én, og så siger man ja til det, fordi man føler sig ensom, eller man mangler kærlighed eller opmærksomhed eller har en dårlig dag og lige har brug for et eller andet positivt, der bliver sagt…" Christina 21 år(LivaRehab, Weiskopf 2015).

Det er en uhensigtsmæssig adfærd fordi det kan skade ens selvværd og selvfølelse. Det kan derved have en negativ indvikrning på de unge, ligesom anden selvskadende adfærd.  Det kan endvidere gøre det svært at sætte grænser fremover og dermed øge risikoen for seksuelle overgreb.

Skadesvirkninger

Sugardating og gråzoneprostitution hænger for nogle unge sammen med følgevirkninger som angst, depression, ensomhed, tab af selvværd, skamfølelse og problemer med seksualiteten (Maric og Andersson 2017).

Der kan være tale om skadevirkninger der er mere alvorlige end prostitution, fordi de unge bruger sig selv, på en mere omfattende måde end ved prostitution. De skal, ved sugardating, opretholde det perfekte forhold og indgå i middage, ferier osv. og de skal derfor bruge sig selv meget intenst. Det kan betyder at det kan blive svært at holde ens privatsfære adskilt og dermed kan det have større psykiske skadesvirkninger end prostitution (Maric og Andersson 2017).

Få hjælp

Kontakt RedenUng

Kontakt SSP Frederikshavn Kommune

Kilder:

RedenUng

Weiskopf, Kristine Valentin 2015: Unge til Salg

Socialstyrelsen: Seksuelle overgreb

Maric og Andersson 2017

Denne side indeholder en redegørelse af den gældende lovgivning omkring seksualitet for unge under 18 år og lovgivningen omkring voldtægt eller seksuelt misbrug af unge over 18 år.

Seksuelt misbrug og voldtægt

Det er ulovligt at tiltvinge sig samleje, uanset om ofret er over eller under 18 år.

§ 216 Stk. 1. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der

  1. Tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller
  2. Skaffer sig samleje ved en anden ulovlig tvang, jf. §260 eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen

Voldtægt bør anmeldes til politiet og det er vigtigt at opsøge hjælp efter en voldtægt, da det kan være store konsekvenser for ofret.

Sugardating og gråzoneprostitution

Sugardating og gråzoneprostitution er ulovligt for den part der betaler for ydelserne. Der er forskel på, hvilke paragraffer det går under, afhængigt af, hvor gammel den unge er mens det finder sted.

Det går under §216 hvis pigerne/drengene er under 12 år:

§ 216 Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

Det betyder at hvis den unge er under 12 år, så kategoriseres det altid som en voldtægt, uanset om den unge selv har villet have sex.

 

Det går under §222 hvis pigerne/drengene er under 15 år, men ældre end 12 år:

§ 222 Stk. 1. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af §216 stk. 2.

 

Det går under §224 stk. 2 hvis pigerne/drengene er under 18 år men ældre end 15 år:

§ 224 Stk. 2. Den, der som kunde mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en kunde, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Få hjælp

Kontakt Politiet

Kontakt Offerrådgivningen

Kontakt SSP Frederikshavn Kommune

Hvert år bliver 5100 personer udsat for seksuelle overgreb. 40 % er teenagere når overfaldet sker. Seksuelle overgreb bliver defineret som ’forsøg på tvungen sex’ eller ’tvungen sex’.

Det Kriminalpræventive råd har lanceret en kampagne Tune Ind der skal forebygge seksuelle overgreb blandt unge. Det kan være svært for unge at tale om sex, selvom det er rigtig vigtigt.

De fleste seksuelle overgreb sker som sagt i teenageårene. Ofte er det mellem to personer, der kender hinanden eller har talt sammen før. De fleste overgreb sker i forbindelse med en bytur eller en fest (DKR).

Samtykke

I kampagnen defineres samtykke på denne måde: 

  • Når begge personer er okay med en handling.
  • Samtykke er til stede, når vi i en ligeværdig relation hele tiden tuner ind på hinanden og respekterer hinandens signaler og grænser.
  • Samtykke betyder, at både et ja og nej respekteres, og at der er plads til, at et ja kan blive til et nej – og omvendt (DKR).

Det er vigtigt at man ved at der er samtykke når man har sex med hinanden. Det er i særdeleshed vigtigt fordi, man kan komme til at overskride en anden persons grænser og det kan føles som et overgreb. Det overgreb kan være meget alvorligt og have alvorlige konsekvenser.

Typer af tvang

I størstedelen af overgrebene bliver der brugt fysisk vold. Men der bliver også brugt psykisk vold eller overtalelse i mange overgreb – en type af tvang, som er svært at se med det blotte øje og som også sætter spor i ofrene (DKR).

Konsekvenser

Der er en højere risiko for at opleve et overgreb igen, hvis man allerede har oplevet et. 32% er blevet tvunget til sex 5 gange eller derover. 22% er blevet tvunget til sex 2-4 gange.

Derudover er der omfattende psykiske konsekvenser forbundet med seksuelle overgreb.

Blandt teenagere er de mest udbredte konsekvenser:

  1. Påvirket mit forhold til sex (53%)
  2. Jeg har skammet mig og været flov (46%). Til sammenligning oplever 26% af de der blev udsat for overgreb som voksen at have skammet sig eller været flov.
  3. Jeg har haft sværere ved at stole på andre (39%)
  4. Jeg har følt mig beskidt (37%)
  5. Det er gået ud over mit selvværd (36%) (DKR)

Ikke alle overgreb opleves som kriminelle. Jo tættere relationen mellem offer og gerningsmand er, jo mindre vil overgrebet føles kriminelt. Det er dermed ikke alle overgreb der meldes til politiet.

Få hjælp

Sexlinien: 70 20 22 66

Politiet i Frederikshavn

Offerrådgivningen

Center for voldtægtsofre

SSP Frederikshavn

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.