Alkohol

Det er estimeret at omkring 500.000 danskere har et problematisk alkoholmisbrug. I Danmark vokser 200.000 børn dermed op med en forælder med et problematisk alkoholforbrug (TUBA).

Misbrugsfamilier

Det er en stor belastning for en familie, at der er en misbrugende forælder. Man taler om at hele familien bliver "alkoholisk", fordi familien forsøger at tilpasse livet efter den misbrugende. Samtidig kan det påvirke familien meget, idet misbruget ofte benægtes som forsvarsmekanisme og derfor ikke erkendes. Det betyder også at det ikke bliver muligt for familien at handle, reagere eller respondere på det, idet det ikke anerkendes eller tales om. Det ville være forbundet med for stor skyd og skam at erkende problemet.

Det at problemet bliver tabubelagt og skjult, kan føre til undertrykte følelser og deraf store personlige problemer. Det kan være man gemmer følelserne til andre situationer, eller vender det til selvbebrejdelse og selvhad. Det kan medføre psykiske og somatiske problemer videre i livet (TUBA).

Behandling og hjælp til misbrugsramte familier

Det er vigtigt at få hjælp, hvis man har en forælder der har et problematisk alkoholforbrug. Det er muligt at rette henvendelse, enten til SSP Frederikshavn Kommune, Center for Familie Frederikshavn Kommune eller TUBA for hjælp.

Kontakt TUBA Frederikshavn

Kontakt Center for Familie Frederikshavn Kommune

Kontakt SSP Frederikshavn Kommune